KONTAKT

Supernova Mercator Primskovo

 

center upravlja družba m2 Centermanagement, d. o. o.
Cesta Staneta Žagarja 69
4000 Kranj

CENTERMANAGERKA
E-POŠTA
CENTERMANAGER
E-POŠTA
PROMOCIJE & MARKETING
Mojca Fratina
E-pošta
KONTAKT ZA MEDIJE
Martin Kosaber
E-pošta
INFORMACIJE
Telefon
E-pošta
ADMINISTRACIJA
Lejla Musić
Telefon
E-pošta
DOLGOROČNI NAJEMI
Alenka Faladore
Telefon
E-pošta